Brugerbetingelser 

WeUse-appen (herefter benævnt ”app’en” eller ”tjenesten”), udbydes af udbydes af WeUse ApS, Alsion 2, 6400 Sønderborg, CVR-nr. 41724064 (herefter benævnt ”WeUse”).

App’en er en delingstjeneste, som giver brugerne mulighed for at dele værktøj, redskaber, køkkenartikler, underholdnings materiale, kontorartikler, digitale effekter mv. (herefter benævnt ”aktiver”) mellem naboer og omkringboende. Brugeren vil også have mulighed for at kunne efterspørge tjenester og hjælp af hinanden (herefter benævnt “tjenesteydelser”).

Formålet er at skabe sammenhold og bæredygtighed i lokalsamfund ved at beboere kan udnytte hinandens ressourcer, således at beboere finder en fællesnævner og kan hjælpe hinanden. Udnyttelsen af hinandens ressourcer vil skabe et mere cirkulært forbrug, da færre behøver købe de samme ting.

Når du kommer i kontakt med din nabo eller andre, bestemmer du selv, hvilke oplysninger du vil udveksle med andre. Vi er ikke ansvarlige for misbrug af gensidigt udvekslet data, så brug altid din sunde fornuft.

Herunder følger vilkår for din brug af app’en, herunder ved udlån af egne aktiver og lån af andres aktiver. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til kundeservice på info@weuse.dk

Brugeradministration

Du kan oprette din bruger ved at bruge koden, som du har fået udleveret af din boligforening. Din bruger oprettes ved at du indtaster dine oplysninger i indtastningsskemaet. Din husstand kan via koden oprette 5 brugere. Hvis din hustand har behov for mere end 5 brugere, kan I rette henvendelse til WeUse og fremvise dokumentation for mere end 5 personer i husstanden. Brugeren må ikke bruges af andre end husstanden eller den person, som er registreret i app’en.

Du kan til enhver tid anmode om at få slettet din bruger. Sletning kræver, at du ikke har aktive udlejninger/ lejninger. WeUse oplyser, at dine oplysninger gemmes i henhold til privatlivslivspolitikken, se nærmere i afsnittet herunder om personlysninger.

Ligeledes kan WeUse til enhver tid opsige en brugers adgang til servicen – og dermed nedlægge brugerens profil – med 30 dages varsel.

Ved nedlægning vil information omkring brugeren samt produkter blive fjernet fra WeUse, så de ikke længere fremgår synlige på WeUse. Ved flytning fra boligforening er brugeren forpligtet til at fjerne deres tilknytning til den tidligere boligforening.

Om platform og privat brug

WeUse stiller en delingsplatform til rådighed. Du må alene bruge platformen til private formål. Det er ikke tilladt at anvende tjenesten til erhvervsmæssige formål.

WeUse forpligter sig til at sørge for at app’en er online og velfungerende i dagtimerne. WeUse anvender moderne sikkerhedsteknologi og sikrer løbende høj sikkerhed og at sikkerhedsteknologien er tidssvarende.

Udlånsregler vedr. aktiver

WeUse har følgende adfærdsreglement i forbindelse med håndtering af genstande:

 • Du skal behandle aktiverne, som var det dine egne, og passe på andres ting. Aktiverne skal afleveres i samme stand som ved overtagelse.
 • Aktiver, som bruger i) genopladeligt batteri skal udleveres opladet ii) almindelige batterier skal aftales individuelt ved hver udlejning.
 • Udlejningsperioden er maksimalt 30-dage.

Man må alene udleje personlige aktiver som:

 • Værktøjer og diverse redskaber, såsom skrue- og boremaskine, hammer, skruetrækker og andre lignende værktøjsgenstande, hakke, skovl, spade.
 • Digitale effekter som digital vægt, musikafspiller, smartphones, tablets o.l.
 • Køkkenmaskiner og -redskaber, herunder bestik, glas, kopper o.l.
 • Og andre lovlige varer, som kan udlejes og lejes privat.

Det er ikke tilladt at udlåne ulovlige genstande, herunder genstande i strid med gældende lovgivning, eksempelvis ulovlige knive, hælervarer, kopivarer mv.

Udlåners pligter

Du er som udlejer forpligtet til at følge disse betingelser, herunder vores regler for udlån.

Du må alene udlejer husstandens egne aktiver, som du har ret til at udleje.

Det er dit ansvar som udlejer at sikre, at det udlejede aktiv virker efter det i annoncen oplyste, samt på foranledning fra låner at assistere med eventuelle udfordringer.

Inden hver overdragelse af et aktiv skal aktivet grundigt rengøres, herunder, hvis muligt, afsprittes i henhold til gældende regler herom.

Såfremt en låner ikke afleverer genstanden tilbage, betragtes den manglende aflevering som tyveri. Ved tyveri overdrages sagen til det lokale politi og brugeradgangen til WeUse vil blive suspenderet, herunder spærring af udbetaling af point. WeUse vil løbende udvikle funktionalitet til at facilitere sikker udlejning, herunder funktionalitet til påmindelse af låner til aflevering, påmindelse af udlåner til at tage stilling til om aktivet er afleveret behørigt tilbage.  

Låners pligter

Du er som låner forpligtet til at:

 • Teste genstanden ved overdragelse af udlåneren og undersøge, om genstanden er som anvist i annoncen.
 • Rette henvendelse til udlåneren, såfremt en genstand ikke virker som aftalt.
 • Oplade genopladeligt batteri eller isætte nye batterier hvis aftalt med udlåner.
 • Hvis nødvendigt rengør genstanden forinden brug og rengøring af genstanden forinden tilbagelevering.


Du er endvidere forpligtet til at:

 • Behandle det lånte ordentligt og oplyse udlåneren om eventuelle skader.
 • Levere det lånte tilbage som aftalt i henhold til udlejningsaftalen. 
 • Erstatte eventuelt ødelagte genstande.

Regler vedr. tjenesteydelser

Du må alene udbyde tjenesteydelser, som du har forstand på at udføre. 

Såfremt du udbyder tjenesteydelser, som kræver autorisation at udføre, eksempelvis håndværksmæssigt arbejde som vvs-arbejde eller elektrikerarbejde, kræves lovlig autorisation. 

Det er dit eget ansvar at sikre, at de udførte tjenesteydelser eller de købte tjenesteydelser overholder dansk lovgivning.  

Forsikring

Hver bruger er af egen drift forpligtet til at tegne og opretholde en relevant forsikring, for så vidt angår både udlejer og lejer eller yder af tjenesteydelser eller modtager af tjenesteydelser.

Det er dit eget ansvar at sikre, at din indboforsikring dækker udlån af aktiver eller dækker lånte aktiver.  Efter vores aktuelle viden, dækker indboforsikringer normalt ikke udlejning af følgende aktiver:

 • Guld, sølv, smykker, perler og ædelstene, penge og lignende.
 • Småbåde, kanoer, kajakker, wind- og kitesurfere, kitesurfere og lignende.
 • Cykler
 • Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du bruger, som løn­modtager i et erhverv.

Det er tillige dit eget ansvar at sikre, at du har lovpligtig ansvarsforsikring, såfremt de udbudte tjenesteydelser kræver dette.

Betaling og udbetaling

Når man opretter sig som bruger på app’en, tildeles ens bruger en såkaldt ”Wallet”, også kendt som en elektronisk pung. Hver krone svarer til 1 point.

Hver bruger kan til deres Wallet’s indbetale 35 kr. – 5.000 kr. ad gangen. Med disse midler, kan brugeren betale for at leje andres genstande.

Betaling sker via WeUse’s betalingsgateway Stripe Inc, der sikrer fuld kryptering og sikkerhed. WeUse får ikke adgang til betalingsoplysninger, og opbevarer ikke dine betalingsoplysninger.

WeUse opbevarer de indbetalte midler på en særskilt konto i et dansk pengeinstitut.

Gebyr 

Oprettelse af bruger er gratis.

Der betales som gebyr 5 % af udbetalingsbeløbet. Dvs. hvis du har 100 DKK stående som 100 point, og du anmoder om udbetaling af 100 point svarende til 100 DKK, vil du blive opkrævet 5 DKK. i gebyr og få udbetalt 95 DKK.

Du vil i forbindelse med hver udbetaling modtage oplysning om det konkrete gebyr.

Hvis du ikke er oprettet gennem en boligforening og i stedet har signet op via WeUse websitet, app’en eller dit kollegie, gælder følgende regler om gebyrer:

Hver transaktion er pålagt et service gebyr som angivet herunder:

 

Transaktionsbeløb i point svarende til DKK

Servicegebyr i point svarende til DKK

10-50

5

55-100

10

105-200

20

205-300

30

305-400

40

405-500

50

505-600

60

605-700

70

705-800

80

805-900

90

905-1000

100

 

Du vil i forbindelse med godkendelse af hver transaktion modtage oplysning om det konkrete service gebyr.

Servicegebyret opkræves baseret på at skabe forbindelsen mellem brugere.

Ansvar

WeUse stiller alene en platform til rådighed og er således alene at anse som en facilitator.

WeUse er ikke ansvarlig for de udlejede genstandes kvalitet, egenskaber eller for lejers håndtering af genstandene.

WeUse er ikke ansvarlig for kvaliteten af de ydede tjenesteydelser.

WeUse forholder sig ret til at anmelde brugere til politiet, samt assistere politiet i henhold til gældende lovgivning herom.

Persondata

WeUse behandler personoplysninger i henhold til Privatlivspolitikken for WeUse. Læs om formål, lovhjemmel mv. i politikken.

WeUse iagttager løbende databeskyttelsesreglerne om privacy by design og privacy by default.

Spørgsmål vedr. privatlivspolitikken kan rettes til info@weuse.dk.

Beskatning af fortjeneste

Fortjeneste på udlejning af private genstande kan være beskattet. Det har ingen betydning, om de solgte ting er nye eller brugte, hvor de er købt, eller hvor længe du har haft dem. 

Efter vores viden skal der af fortjeneste på udlejning af private genstande betales skat. WeUse vil gerne understøtte brugernes mulighed for at opgive beløbet til SKAT, hvorfor vi under din profil har udarbejdet en oversigt over indtjening. Det er WeUse uvedkommende, hvorvidt et eventuelt overskud på udlejning skal beskattes. Om du indberetter beløbet og om det er skattemæssigt korrekt, er dit eget ansvar. Den måde det skal opgøres på ved SKAT er din fortjeneste : Indtjening – udgifter = fortjeneste. Det skal skrives ind i rubrik 20. 

Rating

Efter hver udlejning vil både låner og udlåner blive bedt om at rate hinanden, herunder serviceniveau, om genstanden levede op til annoncen og om genstanden blev leveret tilbage som aftalt.

Det kan være en god idé at låne de første genstande ud billigt, således at man som udlåner hurtigt for en god rating og derved har større sandsynlighed for at låne flere genstande ud.

Værneting og lovvalg, herunder mediation og behandling af tvister mellem udlåner og låner

Alle aftaler mellem dig og WeUse, samt mellem udlåner og låner er reguleret af dansk ret. Værneting er domstolen for den by, hvor du bor.

Forinden anlæggelse af retssag er hver part af denne aftale forpligtet til at indkalde den anden part med henblik på at løse stridighederne i mindelighed. Først når der er forsøgt mediation, kan parterne lovligt indgive stævning til byretten.

Ændringer af brugervilkår

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i nærværende brugervilkår. Det tilrådes at konsultere denne erklæring regelmæssigt, så du er opmærksom på disse ændringer. Ved væsentlige ændringer vil ændringerne samt de nye brugervilkår blive varslet i god tid og blive fremsendt til alle brugere.

 

WeUse ApS
CVR: 41724064