WeUse - Good things going further

Privatlivspolitik for WeUse

Version 1.3, senset ændret 31.10.22

Dataansvarlig

WeUse website og app udbydes af WeUse ApS, Alsion 2, 6400 Sønderborg, CVR-nr. 41724064 (herefter benævnt ”WeUse”).

WeUse kan kontaktes på: info@weuse.dk

Formål og retsgrundlag

WeUse behandler oplysninger til følgende formål:

 • Stille en delingsplatform (herefter benævnt ”tjenesten” til rådighed brugere af tjenesten, herunder virksomheder og boligfællesskaber, og deres medlemmer (ansatte/beboere).
 • Administration af brugere, herunder oprettelse, suspendering, deaktivering mv.
 • Administration af annoncer, herunder oprettelse, fremvisning, sletning mv.
 • For at kunne give brugerne mulighed for at rate hinanden. 
 • Undersøgelse af forbrugstendenser, herunder analyse af købshistorik og teknisk data til forbedring af tjenesten og til kommercielle formål, og
 • Registrering af økonomiske transaktioner.

For cookies henvises til cookiebanneret på appen.

Retsgrundlaget for vores behandling følger af:

 • For administration af brugere og annoncer:

Databeskyttelsesforordningen af 2016/679 af 27. april 2016’s (herefter benævnt “databeskyttelsesforordningen”), artikel 6, stk. 1, litra b, kontraktreglen: 

“Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”

 • For håndtering af økonomiske transaktioner:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, reglen om retlige forpligtelser.

”Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvalige.”

 • Undersøgelse af forbrugstendenser, herunder til forbedring af tjenesten og til kommercielle formål:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, interesseafvejningsreglen:

”Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.”

De legitime interesser WeUse forfølger er virksomhedens interesse i at levere en bedre ydelse, at øge brugernes tilfredshed, at give bedre kundeservice og at være i stand til at se, hvordan brugerne anvender tjenesten. WeUse behandler ikke specifikke brugeres købshistorikker, men vil alene anvende aggregerede data til statistik. WeUse har vurdereret, at de registreredes interesser ikke går forud herfor, og vil løbende foretage samme vurdering i takt med at tjenesten udvikles.

 • Rating af brugere

“Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn”

De legitime interesser WeUse forfølger er virksomhedens interesse i at levere en bedre ydelse, at øge brugernes tilfredshed, samt at give brugerne et incitament til at agere hensigtsmæssigt på delingsplatformen. WeUse har vurdereret, at de registreredes interesser ikke går forud herfor, og vil løbende foretage samme vurdering i takt med at tjenesten udvikles.

Kategorier af personoplysninger

WeUse behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, kontaktoplysninger som e-mailadresse, telefonnummer,
 • IP-adresse, tidspunkt for login, køb, logud, oprettelse af annonce, annoncevisninger og øvrig adfærd på websitet og app’en. 
 • Oplysninger relateret til betaling.

Der behandles alene almindelige oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysningerne til følgende modtagere:

 • Fællesskabets administration (Virksomheden eller boligfællesskabet)
 • Databehandlere:
  • Amazon AWS – Server Hosting & Cloud Services (Beliggende i Frankfurt)
  • Google Firebase (Beliggende i EU)
  • Microsoft Azure (Beliggende i Frankfurt)
 • Tjenesten og WeUse’ eksterne rådgivere, herunder revisor, advokat o.l.

Såfremt det måtte være nødvendigt, kan personoplysninger videregives til offentlige myndigheder, herunder politiet. 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande. 

Hvor dine oplysningerne stammer fra

Personoplysningerne kommer fra dig eller dem, som indtaster dem. 

De øvrige oplysninger indtastes af dig selv eller registreres fra din computer.

Opbevaring af dine personoplysninger

WeUse opbevarer personoplysninger så længe din adgang er aktiv. Hvis du vil slette din adgang, skal eksisterende delinger være afsluttet. Efter du har slettet din profil, gemmer vi dine oplysninger i 6 måneder. Dette gør vi blandt andet af sikkerheds-mæssige hensyn.

Hvis du ikke har været logget ind i 12 måneder, vil din adgang blive deaktiveret. 6 måneder senere vil dine oplysninger blive slettet.

Dokumentation for økonomiske transaktioner gemmes i 5 år i henhold til bogføringslo-ven.

Bemærk, at WeUse opbevarer oplysninger om e-mailadresse, ip-adresse og oplysninger om tidspunkt for login og log ud i længere tid af hensyn til kriminalpræventive formål.

Brugernes rettigheder

an har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Man har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om brugerne, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Ret til at klage
 • Du har ret til at indgive en klage til os på info@weuse.dk

 Du har endvidere ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

We would love to welcome your company!

Your information

Community options

When you use our form you’re giving us consent to send you news, sales, information about new functions & services and intivations to events etc. You’re also giving us permission to use and keep your information. You can read more in our privacy policy about how we handle your personal information as well as your rights. You can opt out any time.

We would love to welcome your company!

Your information

Community options

When you use our form you’re giving us consent to send you news, sales, information about new functions & services and intivations to events etc. You’re also giving us permission to use and keep your information. You can read more in our privacy policy about how we handle your personal information as well as your rights. You can opt out any time.

We would love to welcome your company!

Your information

Community options

When you use our form you’re giving us consent to send you news, sales, information about new functions & services and intivations to events etc. You’re also giving us permission to use and keep your information. You can read more in our privacy policy about how we handle your personal information as well as your rights. You can opt out any time.

Vi vil elske at byde din virksomhed velkommen!

Dine informationer

Fælleskabets valmuligheder

Når du bruger vores form giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, information omkring funktioner & service, samt invitationer for events med mere. Du giver os også tilladelse til at bruge og gemme dine oplysninger. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik om hvordan vi behandler dine oplysninger, samt dine rettigheder. Du kan tilbagetrække samtykke hvornår som helst.

Vi vil elske at byde din virksomhed velkommen!

Fælleskabet valgmuligheder

Når du bruger vores form giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, information omkring funktioner & service, samt invitationer for events med mere. Du giver os også tilladelse til at bruge og gemme dine oplysninger. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik om hvordan vi behandler dine oplysninger, samt dine rettigheder. Du kan tilbagetrække samtykke hvornår som helst.

Vi vil elske at byde din virksomhed velkommen!

Fælleskabet valgmuligheder

Når du bruger vores form giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, information omkring funktioner & service, samt invitationer for events med mere. Du giver os også tilladelse til at bruge og gemme dine oplysninger. Du kan læse mere i vores privatlivspolitik om hvordan vi behandler dine oplysninger, samt dine rettigheder. Du kan tilbagetrække samtykke hvornår som helst.